Kancelaria Doradztwa Podatkowego Jerzy Kuprianowicz

JKDP Kancelaria Doradztwa Podatkowego Jerzy Kuprianowicz
Krajowa Izba Doradców Podatkowych
 

Czy składka na TFG pomniejsza marżę biura podróży?
(autor: Jerzy Kuprianowicz - doradca podatkowy nr wpisu 11980; data dodania: 2017-03-22)

Strona 1/2

W związku z wprowadzeniem obowiązku opłacania przez biura podróży składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, zrodziło się pytanie natury podatkowej czy biura podróży mogą pomniejszać marżę stanowiącą podstawę opodatkowania VAT przy wykonywaniu usług turystyki o kwoty składek zapłaconych na rzecz tego Funduszu.

Wątpliwość wynika z faktu, iż przepis art. 119 ust. 2 przewiduje pomniejszenie marży o koszty poniesione przez podatnika dla bezpośredniej korzyści turysty z tytułu nabycia towarów i usług od innych podatników, przy czym wyrażenie "podatnik" należy interpretować zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy o podatku VAT, w świetle którego podatnikiem jest generalnie osoba (podmiot) prowadząca działalność gospodarczą w rozumieniu tej Ustawy.

Czy zatem Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, na barkach którego spoczął obowiązek zarządzania TFG oraz pobieranie składek od biur podróży, jest podatnikiem podatku VAT w odniesieniu do wykonywanych z tego tytułu czynności?

Odpowiedź na te pytanie nie jest jednoznaczna. Z sygnałów płynących z branży wynika, iż Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny odmawia biurom podróży wystawiania faktur VAT na kwotę składek wpłacanych na TFG, gdyż nie uznaje się za podmiot sprzedający obowiązkowe turystyczne ubezpieczenia dla turystów. Z pewnością spór w tym zakresie potrwa jeszcze długo, natomiast biura podróży już teraz muszą wiedzieć w jaki sposób mają kalkulować marżę dla celów opodatkowania podatkiem VAT.

Moim zdaniem marża biur podróży powinna zostać pomniejszona o kwoty składek płaconych na TFG i to nawet jeśli nie uznamy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za podatnika podatku VAT z tytułu czynności związanych z zarządzeniem TFG, co postaram się wyjaśnić na poniższym przykładzie.

Przykład nr 1

Założenia:

Dla celów przykładu podatek VAT liczony jest na zasadach ogólnych (tak jakby procedura VAT marża nie miała zastosowania).

PodatnikWartość dodanaPodatek naliczony VATPodatek należny VATKwota VAT na rachunek fiskusa
Podatnik A40009292
Podatnik B400000
Biuro Podróży20092230138
RAZEM100092322230

Zwracam uwagę, iż kwota 230 PLN, która ostatecznie trafia do fiskusa biorąc pod uwagę wszystkie etapy łańcucha dostaw, odpowiada podatkowi VAT skalkulowanemu od wartości dodanej wygenerowanej przez wszystkie podmioty (tj. podatnika A, podatnika B oraz Biuro Podróży), pomimo tego, iż podatnik B korzysta ze zwolnienia z podatku VAT.
Podatek od wartości dodanej = (400+400+200)*0,23 = 230

Przykład nr 2

Założenia jak powyżej w przykładzie nr 1, tyle że usługa rozliczana w procedurze VAT marża - zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami.

PodatnikPodatek naliczony VATPodatek należny VATKwota VAT na rachunek fiskusa
Podatnik A09292
Podatnik B000
Biuro Podróży063,2063,20
RAZEM0155,20155,20

Marża brutto: 338 PLN (tj. 1.230 [kwota należności od klienta] - (492 + 400) [koszty nabycia towarów i usług dla bezpośredniej korzyści turysty])

Podatek VAT: 63,20 PLN (tj. 338/1,23*0,23 zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku)

Marża netto: 274,80 PLN (338 - 63,20)

Kwota podatku VAT, która ostatecznie trafia do fiskusa w tym przypadku, jest niższa niż w pierwszym przykładzie o kwotę ok. 74,80 PLN. Warto odnotować, iż różnica ta odpowiada podatkowi VAT, jaki zostałby skalkulowany od należności podatnika B, gdyby nie korzystał ze zwolnienia z podatku VAT (tj. 400/1,23*0,23).

czytaj dalej


Zapraszamy na szkolenia/spotkania organizowane przez Kancelarię JKDP:
Procedura VAT marża - rozliczenia podatkowe biur podróży w praktyce" organizowane w Warszawie w dniu 27.02.2019 r.

Kontakt

szczegóły

Rozliczenia PIT

szczegóły

Newsletter

Partnerzy

Copyrights: JKDP Kancelaria Doradztwa Podatkowego Jerzy Kuprianowicz 2013