Kancelaria Doradztwa Podatkowego Jerzy Kuprianowicz

JKDP Kancelaria Doradztwa Podatkowego Jerzy Kuprianowicz
Krajowa Izba Doradców Podatkowych
 

Czy sprzedaż samochodu w celu demontażu (złomowania) jest opodatkowana podatkiem VAT przez nabywcę?(autor: Jerzy Kuprianowicz - doradca podatkowy nr wpisu 11980)

Opodatkowanie VAT sprzedaży złomu w dalszym ciągu budzi liczne wątpliwości podatników. Ustawodawca ograniczył co prawda katalog przypadków objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia do towarów wymienionych stricte w Załączniku nr 11 do ustawy o VAT, ale jednocześnie odwołując się do grupowań statystycznych PKWiU dla tych towarów obciążył podatników odpowiedzialnością za prawidłowe sklasyfikowanie sprzedawanego towaru, co jak pokazuje doświadczenie w stosowaniu PKWiU na gruncie przepisów podatkowych, przysparza to wielu trudności podatnikom. W razie pojawienia się wątpliwości mogą oni oczywiście zwrócić się do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi z odpowiednim zapytaniem, lecz okres oczekiwania na odpowiedź jest długi, a decyzja częstokroć musi być podjęta niezwłocznie. Z tego powodu podatnicy zmuszeni są w oparciu o własną wiedzę i doświadczenie odpowiednio sklasyfikować sprzedawany przez siebie towar. Niektórzy próbują potwierdzić prawidłowość dokonanej we własnym zakresie klasyfikacji zwracając się w drodze indywidualnej interpretacji do Ministra Finansów. Nie jest to właściwy kierunek, gdyż organ podatkowy nie wypowie się w tej sprawie jednoznacznie, a otrzymana przez nas interpretacja, choćby prawidłowa, nie uchroni nas przed ewentualną zaległością podatkową.

Takiej niejednoznacznej odpowiedzi przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w odpowiedzi pytanie podatnika (interpretacja indywidualna z dnia 19 października 2011 r., sygn. ILPP1/443-991/11-4/BD). Podatnik miał problem z opodatkowaniem na gruncie podatku VAT transakcji sprzedaży wraków samochodów, a właściwie ich zakupu, gdyż trudnił się demontażem nienadających się do użytkowania pojazdów. Miał wątpliwość czy dostawa wraku samochodu w celu jego demontażu objęta jest dyspozycją art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT, a mianowicie czy w tym przypadku obowiązek rozliczenia podatku nie ciąży na nim jako nabywcy. W stanie faktycznym interpretacji podatnik wyraził pogląd, iż pojazdy złomowane to "wraki przeznaczone do złomowania" sklasyfikowane pod numerem PKWiU 38.11.49. Skoro numer tego PKWiU nie został wymieniony w załączniku do ustawy o VAT, podatnik był zadania, że czynność sprzedaży takiego towaru nie będzie objęta mechanizmem "odwrotnego obciążenia". Organ podatkowy uznał stanowisko podatnika za prawidłowe, pod warunkiem jednak, że podatnik zaszufladkował złomowany pojazd do właściwej klasyfikacji statystycznej.

Spróbujmy pójść krok dalej i zaklasyfikować sprzedawany towar do odpowiedniego grupowania PKWiU

Z opinii prezentowanych w prasie fachowej wynika, że samochody sprzedawane w celu zezłomowania powinny być klasyfikowane według PKWiU 2008 do grupowania o symbolu 29.1 ("pojazdy samochodowe, z wyłączeniem motocykli) bądź też do grupowania o symbolu 38.11.49 ("wraki przeznaczone do złomowania, inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające"). Dopiero po faktycznym demontażu samochodu, stanowią one złom (odpad), które sprzedaż objęta będzie dyspozycją art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT.

W moim przekonaniu, zasadne jest zaklasyfikowanie złomowanego przez Spółkę pojazdu do grupowania 38.11.49 PKWiU 2008 (wraki przeznaczone do złomowania). Samochody przeznaczone do złomowania są wyrejestrowywane i wycofywane z dalszej eksploatacji. Przeznaczenie pojazdu do zezłomowania oznacza, że z punktu widzenia sprzedawcy pojazd jest wrakiem nienadającym się do użytku bądź odsprzedaży w celach dalszego eksploatowania przez nowego nabywcę. Stąd grupowanie o symbolu 29.1 (pojazdy samochodowe, z wyłączeniem motocykli) nie jest moim zdaniem właściwe w tej sytuacji, gdyż definicja pojazdu zawarta w Prawie o ruchu drogowym wyraźnie wskazuje, że pojazdem jest środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze. Wrak pojazdem przeznaczonym do poruszania się z pewnością nie jest.

Należy również zauważyć, że Załącznik nr 11 do ustawy o VAT wymienienia symbole PKWiU odnoszące się do odpadów. Według mnie chodzi tu o towar nie posiadający cech indywidualnych (zdeformowany odpad), natomiast sprzedawany przez Spółkę pojazd można określić za pomocą charakterystycznych cech takich jak np. numer nadwozia. Przyjęcie odmiennego podjęcia prowadziłoby bowiem do sytuacji, gdy ten sam towar dawałby się zaklasyfikować do dwóch odrębnych grupowań statystycznych, tj. do odpadów (jako przedmiot zawierający metal) oraz wrak (jako pojazd nienadający się do dalszego użytkowania).

Moim zdaniem sprzedaż wraku, tj. pojazdu z przyczyn technicznych nienadającego się do eksploatacji, powinna być opodatkowana na zasadach ogólnych. W celu zminimalizowania ryzyka sporu z fiskusem zasadne jest zindywidualizowanie przedmiotu sprzedaży poprzez podanie na fakturze szczegółowych i charakterystycznych danych dotyczących pojazdu, takich jak: marka, model, rok produkcji, numer silnika, numer nadwozia, podwozia oraz symbol grupowania PKWiU 2008 - 38.11.49 z dopiskiem "sprzedaż pojazdu do demontażu". Lepiej unikać w opisie słowa "złomowanie", gdyż może to automatycznie zasugerować organowi podatkowemu konieczność zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia.


Zapraszamy na szkolenia/spotkania organizowane przez Kancelarię JKDP:
Procedura VAT marża - rozliczenia podatkowe biur podróży w praktyce" organizowane w Warszawie w dniu 27.02.2019 r.

Kontakt

szczegóły

Rozliczenia PIT

szczegóły

Newsletter

Partnerzy

Copyrights: JKDP Kancelaria Doradztwa Podatkowego Jerzy Kuprianowicz 2013