Kancelaria Doradztwa Podatkowego Jerzy Kuprianowicz

JKDP Kancelaria Doradztwa Podatkowego Jerzy Kuprianowicz
Krajowa Izba Doradców Podatkowych
 

Fakturowanie usług pośrednictwa w sprzedaży biletów lotniczych na gruncie podatku vat
(autor: Jerzy Kuprianowicz - doradca podatkowy nr wpisu 11980; data dodania: 2013-06-05)

Podmiotami, które handlują biletami lotniczymi nabytymi „z pierwszej ręki” są tzw. agenci IATA, czyli podmioty, które uzyskały upoważnienie międzynarodowego zrzeszenia linii lotniczych (IATA) do dokonywania rezerwacji i zakupu biletów lotniczych przy pomocy systemu rezerwacyjnego typu GDS (przykładowo Amadeus). Umowa agencyjna zawarta przez agentów daje im prawo do wystawiania i sprzedaży biletów lotniczych w imieniu i na rzecz linii lotniczych zrzeszonych w IATA. Zapis tego typu wskazuje, że jest to klasyczna umowa pośrednictwa, w której sprzedaży samego biletu na rzecz klienta miałaby dokonywać bezpośrednio linia lotnicza, a nie agent. W praktyce jednak to agent IATA odsprzedaje zakupiony wcześniej od linii lotniczej bilet klientowi, a na tę okoliczność wystawia na klienta fakturę obejmującą zarówno opłatę transakcyjną jak również cenę biletu lotniczego. Mylne jest przekonanie, że tylko część sprzedaży (opłata za wystawienie biletu) stanowi obrót agenta IATA, natomiast pozostała część sprzedaży wykazanej na fakturze dotyczy linii lotniczej. Rzeczywiście może się wydawać, że agent dokonując sprzedaży biletu na mocy umowy agencyjnej działa w imieniu i na rzecz przewoźnika, a pobrane od pasażerów kwoty stanowiące zapłatę za bilet agent przekazuje przewoźnikom. Z podatkowego punktu widzenia agent wystawia jednak fakturę we własnym imieniu i na własną rzecz, tyle że faktury dokumentują transakcję odsprzedaży usługi nabytej od przewoźnika. Ma to swoje umocowanie w ustawie o podatku VAT, która w art. 8 ust. 2a stanowi, że „w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi.” Oznacza to, że wystawienie faktury obejmującej zarówno cenę biletu jak i opłatę transakcyjną przesądza o tym, że przychodem podatkowym agenta, jak również podstawą opodatkowania VAT, będzie w tym przypadku kwota należna wynikająca z faktury pomniejszona o naliczony podatek VAT. Nie jest bowiem możliwe wystawienie jednej faktury sprzedaży, która dokumentowałaby obrót dwóch różnych dostawców, tj. przewoźnika za bilet i opłaty lotniskowe oraz agenta za czynność wystawienia biletu/rezerwacji.

Tak naprawdę, aby być w zgodzie z zapisami zawartej umowy agencyjnej, agent IATA w tym przypadku powinien wystawić dwie odrębne faktury: jedną fakturę dokumentującą sprzedaż usługi przewozowej i opłat lotniskowych wystawianą w imieniu i na rzecz przewoźnika na podstawie zawartej umowy agencyjnej oraz odrębną fakturę we własnym imieniu i na własną rzecz dokumentującą opłatę za wystawienie biletu/rezerwację, która stanowić będzie dla agenta obrót w rozumieniu ustawy o VAT.

Powyższe rozumowanie znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 8 marca 2010 r. (sygn. ILPP2/443-1758/09-2/MN)


Zapraszamy na szkolenia/spotkania organizowane przez Kancelarię JKDP:
Procedura VAT marża - rozliczenia podatkowe biur podróży w praktyce" organizowane w Warszawie w dniu 27.02.2019 r.

Kontakt

szczegóły

Rozliczenia PIT

szczegóły

Newsletter

Partnerzy

Copyrights: JKDP Kancelaria Doradztwa Podatkowego Jerzy Kuprianowicz 2013