Kancelaria Doradztwa Podatkowego Jerzy Kuprianowicz

JKDP Kancelaria Doradztwa Podatkowego Jerzy Kuprianowicz
Krajowa Izba Doradców Podatkowych
 

Do głównych obszarów specjalizacji branżowej należą:

  1. Usługi turystyczne, noclegowe oraz konferencyjne - rozliczanie usług turystycznych opodatkowanych w systemie VAT marża, fakturowanie usług turystycznych, opodatkowanie usług własnych, opodatkowanie zaliczek na poczet usług turytsycznych, stawki podatku VAT, opodatkowanie agentów turystycznych, miejsce opodatkowania usług turystycznych, opodatkowanie działalności hotelarskiej oraz usług organizacji konferencji.

  2. Międzynarodowe prawo podatkowe - opodatkowanie dochodów uzyskanych za granicą, opodatkowanie transakcji transgranicznych, obsługa podatkowa podmiotów zagranicznych inwestujących w Polsce, implementacja zwolnień podatkowych dotyczących m.in. dochodów z odsetek, należności licencyjnych oraz dywidend uzyskanych za granicą.

  3. Nieruchomości - obsługa procesu przedinwestycyjnego (analiza due diligence, wybór optymalnego sposobu inwestowania), optymalizacja podatkowa i zabezpieczenie ryzyk podatkowych w procesie budowy/zakupu nieruchomości, wsparcie w procesie operacyjnym (w tym wybór sposobu amortyzacji, segregacja kosztów inwestycyjnych, dobór stawek amortyzacyjnych), obsługa podatkowa transakcji sprzedaży nieruchomości, analiza możliwości zmniejszenia obciążeń z tytułu podatku od nieruchomości i innych podatków lokalnych.

  4. Handel detaliczny - bieżące doradztwo podatkowe dla przedsiębiorstw działających na rynku handlu detalicznego, analiza podatkowa dokonywanych rozliczeń oraz kontraktów handlowych zawartych z dostawcami, optymalizacja podatkowa akcji promocyjnych skierowanych do klientów, pomoc w rozliczaniu podatku VAT oraz dokumentowaniu sprzedaży, wsparcie w procesie wdrażania faktur elektronicznych, stawki podatku VAT, Tax Free - zwrot VAT podróżnym.

  5. Franczyza - pomoc w przygotowaniu umów franczyzowych celem uniknięcia klauzul ryzykownych podatkowo dla stron transakcji, analiza konsekwecji podatkowych rozliczeń dokonywanych pomiędzy franczyzodawcą a franczyzobiorcą.

  6. Transport / Specycja / Logistyka - doradztwo w zakresie leasingu podatkowego, pomoc w rozliczaniu VAT usług transportu krajowego i międzynarodowego osób/towarów, podatek od środków transportu, pomoc w zakresie rozliczeń podatkowych z kierowcami.

  7. Działalność rolnicza - opodatkowanie przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej, podatek rolny, opodatkowanie VAT działalności rolniczej, opodatkowanie przez rolników dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

  8. Przeglądy podatkowe - weryfikacja dokonywanych rozliczeń podatkowych celem identyfikacji zaległości, ryzyk podatkowych oraz możliwych optymalizacji obciążeń fiskalnych.

Kontakt

szczegóły

Rozliczenia PIT

szczegóły

Newsletter

Partnerzy

Copyrights: JKDP Kancelaria Doradztwa Podatkowego Jerzy Kuprianowicz 2013