Kancelaria Doradztwa Podatkowego Jerzy Kuprianowicz

JKDP Kancelaria Doradztwa Podatkowego Jerzy Kuprianowicz
Krajowa Izba Doradców Podatkowych
 

Zapraszamy na szkolenie
"Procedura VAT marża - rozliczenia podatkowe biur podróży w praktyce”
Warszawa 27 lutego 2019 r. (środa)


Wykładowca


Jerzy Kuprianowicz – licencjonowany doradca podatkowy (nr wpisu 11980). Ukończył Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest również absolwentem Podyplomowych Studiów Podatków i Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w bieżącym doradztwie podatkowym dla przedsiębiorstw z branży turystycznej, nieruchomościowej, sprzedaży hurtowej oraz detalicznej. W latach 2014-2018 był przedstawicielem Polskiej Izby Turystyki w Komitecie Fiskalnym przy Europejskim Stowarzyszeniu Biur Podróży i Organizatorów Wycieczek (ECTAA) z siedzibą w Brukseli. Autor licznych publikacji o tematyce podatkowej (Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Rynek Turystyczny, Hotelarz, Wasza Turystyka, serwis internetowy TaxFin.pl).


Opis szkolenia


Podczas jednodniowego szkolenia omówione zostaną zasady opodatkowania działalności turystycznej podatkiem VAT, w tym w zakresie stosowania procedury VAT marża.

W ramach omawiania poszczególnych elementów procedury przywołane zostaną najnowsze interpretacje organów podatkowych, orzecznictwo sądów administracyjnych oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wraz z komentarzem ich wpływu na bieżące rozliczenia podatkowe biur podroży. Poruszone zostaną również te aspekty procedury VAT marża, które wywołują w praktyce najwięcej wątpliwości oraz stanowią przedmiot sporu z organami podatkowymi, a w szczególności opodatkowanie zaliczek na poczet usług turystycznych. W tym kontekście przeanalizowane zostanie orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie firmy Skarpa Travel C-422/17. Poszczególne bloki tematyczne będą uzupełniane licznymi przykładami pozwalającymi w łatwy sposób naświetlić istotę pojawiających się na tym tle wątpliwości interpretacyjnych.


Program szkolenia


 1. Opodatkowanie VAT działalności biura podróży – wprowadzenie
  1. Geneza wprowadzenia procedury VAT marża w turystce
  2. Czynności opodatkowane w procedurze "VAT marża" (w tym analiza orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Alpenchalets C-552/17)
  3. Miejsce opodatkowania usługi turystycznej
  4. Obowiązek podatkowy - zasada ogólna
  5. Obowiązek podatkowy w przypadku otrzymania zaliczki na poczet usługi turystycznej (w tym analiza orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-422/17)
  6. Podstawa opodatkowania usług turystycznych
  7. Stawka podatku VAT
  8. Odliczanie podatku naliczonego przez podmioty świadczące usługi turystyki
  9. Ewidencja sprzedaży VAT marża, w tym ujmowanie faktur VAT marża w plikach JPK_VAT oraz JPK_FA
 2. Procedura VAT marża - aspekty szczególne
  1. Usługi własne (sposób opodatkowania, stawka VAT, miejsce opodatkowania, obowiązek podatkowy, fakturowanie usług własnych, sposób ustalania wartości usług własnych)
  2. Ujemna marża (w tym konsekwencje wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 26.09.2013 r. w sprawie C-189/11)
  3. Rozliczanie usługi turystycznej świadczonej na terytorium UE oraz poza nim
  4. Przeliczanie kosztów i przychodów wyrażonych w walucie obcej celem ustalenia marży
  5. Ewidencjonowanie usług turystycznych na kasie fiskalnej
  6. Rozliczanie marży po otrzymaniu dodatkowych dokumentów kosztowych bądź ich korekt
  7. Refaktura kosztów usługi turystycznej
 3. Dodatkowe pytania uczestników

 4. Informacje organizacyjne


  Koszt uczestnictwa:

  Cena: 300 PLN brutto za jedną osobę (280 PLN brutto za osobę w przypadku zgłoszenia przez firmę/instytucję więcej niż jednego uczestnika)

  Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały oraz przerwy kawowe

  Termin szkolenia: 27 lutego 2019 r. (środa)

  Godziny szkolenia: 9.00 – 15.00

  Lokalizacja: Golden Floor Plaza (Millenium Plaza) przy al. Jerozolimskich 123a w Warszawie

  Dodatkowe informacje:
  tel. 504-405-304
  e-mail: biuro@jkdp.pl

  W celu zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu należy wypełnić formularz elektroniczny dostępny pod następującym linkiem bądź też przesłać skan podpisanego formularza pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@jkdp.pl (formularz zgłoszeniowy jest dostępny pod poniższym linkiem). Po otrzymaniu potwierdzenia prosimy o dokonanie płatności na rachunek bankowy wskazany w formularzu zgłoszeniowym, podając w tytule przelewu wyrażenie „Szkolenie VAT marża” oraz nazwiska uczestników. Zgłoszenia można składać do dnia 26 lutego 2019 r.

  Formularz zgłoszeniowy (wersja elektroniczna)

  Płatności za szkolenie prosimy przelewać na następujący numer rachunku bankowego:
  BZWBK S.A
  Nr rachunku: 36 1500 1344 1213 4010 6578 0000

  Informacje o ochronie danych osobowych dostępne są pod następującym linkiem RODO

Kontakt

szczegóły

Rozliczenia PIT

szczegóły

Newsletter

Partnerzy

Copyrights: JKDP Kancelaria Doradztwa Podatkowego Jerzy Kuprianowicz 2013