Kancelaria Doradztwa Podatkowego Jerzy Kuprianowicz

JKDP Kancelaria Doradztwa Podatkowego Jerzy Kuprianowicz
Krajowa Izba Doradców Podatkowych
 

Zapraszamy na szkolenie
"Procedura VAT marża - rozliczenia podatkowe biur podróży w praktyce”
Warszawa, 27 września 2023 r. (środa)


Wykładowca


Jerzy Kuprianowicz – licencjonowany doradca podatkowy (nr wpisu 11980). Ukończył Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest również absolwentem Podyplomowych Studiów Podatków i Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w bieżącym doradztwie podatkowym dla przedsiębiorstw z branży turystycznej, nieruchomościowej oraz handlowej. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi, sądami administracyjnymi oraz Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (C-108/22 w sprawie Conso Sp. z o.o.). W latach 2014-2018 był przedstawicielem Polskiej Izby Turystyki w Komitecie Fiskalnym przy Europejskim Stowarzyszeniu Biur Podróży i Organizatorów Wycieczek (ECTAA) z siedzibą w Brukseli. Prowadzi zajęcia z prawa podatkowego na studiach podyplomowych w Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku. Autor licznych publikacji o tematyce podatkowej (Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Rynek Turystyczny, Hotelarz, serwis internetowy TaxFin.pl.


Opis szkolenia


Podczas jednodniowego szkolenia omówione zostaną zasady opodatkowania działalności turystycznej w procedurze VAT marża.

W ramach omawiania poszczególnych elementów procedury przywołane zostaną interpretacje organów podatkowych, orzecznictwo sądów administracyjnych oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wraz z komentarzem ich wpływu na bieżące rozliczenia podatkowe biur podróży. Poruszone zostaną również te aspekty procedury VAT marża, które wywołują w praktyce najwięcej wątpliwości oraz stanowią przedmiot sporu z organami podatkowymi. Poszczególne bloki tematyczne będą uzupełniane licznymi przykładami pozwalającymi w łatwy sposób naświetlić istotę pojawiających się na tym tle wątpliwości interpretacyjnych.


Program szkolenia


 1. Opodatkowanie VAT działalności biura podróży – wprowadzenie
  1. Geneza wprowadzenia procedury VAT marża w turystce
  2. Zakres usług opodatkowanych według procedury "VAT marża" (w tym analiza stanowiska Komisji Europejskiej w prowadzonej sprawie C-108/22)
  3. Miejsce opodatkowania usługi turystycznej
  4. Obowiązek podatkowy - zasada ogólna
  5. Obowiązek podatkowy w przypadku otrzymania zaliczki na poczet usługi turystycznej (w tym analiza orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-422/17)
  6. Podstawa opodatkowania usług turystycznych
  7. Stawka podatku VAT
  8. Odliczanie podatku naliczonego przez podmioty świadczące usługi turystyki
  9. Ewidencja sprzedaży VAT marża oraz zakupów z tym związanych w pliku JPK_VAT, w tym na moment otrzymania zaliczki
 2. Procedura VAT marża - aspekty szczególne
  1. Usługi własne (sposób opodatkowania, stawka VAT, miejsce opodatkowania, obowiązek podatkowy, fakturowanie usług własnych, sposób ustalania wartości usług własnych)
  2. Ujemna marża (w tym sposób uwzględnienia ujemnej marży w pliku JPK_VAT)
  3. Rozliczanie usługi turystycznej świadczonej na terytorium UE oraz poza nim
  4. Przeliczanie kosztów i przychodów wyrażonych w walucie obcej celem ustalenia marży
  5. Ewidencjonowanie usług turystycznych na kasie fiskalnej
  6. Rozliczanie marży po otrzymaniu dodatkowych dokumentów kosztowych bądź ich korekt
  7. Refaktura kosztów usługi turystycznej
  8. Dodatkowe pytania uczestników

  9. Informacje organizacyjne


   Koszt uczestnictwa:

   Cena: 350 PLN brutto za jedną osobę (320 PLN brutto za osobę w przypadku zgłoszenia przez firmę/instytucję więcej niż jednego uczestnika)

   Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały oraz przerwy kawowe

   Termin szkolenia: 27 września 2023 r. (środa)

   Godziny szkolenia: 9.30 – 15.30

   Lokalizacja: Golden Floor EuroCentrum, Al. Jerozolimskie 134, Warszawa

   Dodatkowe informacje:
   tel. 504-405-304
   e-mail: biuro@jkdp.pl

   W celu zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu należy wypełnić formularz elektroniczny dostępny pod następującym linkiem bądź też przesłać skan podpisanego formularza pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@jkdp.pl (formularz zgłoszeniowy jest dostępny pod poniższym linkiem). Po otrzymaniu potwierdzenia prosimy o dokonanie płatności na rachunek bankowy wskazany w formularzu zgłoszeniowym, podając w tytule przelewu wyrażenie „Szkolenie VAT marża” oraz nazwiska uczestników. Zgłoszenia można składać do dnia 25 września 2023 r.

   Formularz zgłoszeniowy (wersja elektroniczna)

   Płatności za szkolenie prosimy przelewać na następujący numer rachunku bankowego:
   Santander Bank Polska S.A.
   Nr rachunku: 36 1500 1344 1213 4010 6578 0000

   Informacje o ochronie danych osobowych dostępne są pod następującym linkiem RODO

Kontakt

szczegóły

Partnerzy

Copyrights: JKDP Kancelaria Doradztwa Podatkowego Jerzy Kuprianowicz 2013