Kancelaria Doradztwa Podatkowego Jerzy Kuprianowicz

JKDP Kancelaria Doradztwa Podatkowego Jerzy Kuprianowicz
Krajowa Izba Doradców Podatkowych
 

Archiwum aktualności

23-10-2017

Zapraszamy do lektury kolejnego wydania newslettera pt. "Podatki w Marketingu"

W aktualnym wydaniu: Nagroda dla każdego to nie konkurs * Logo firmy na prezencie nie wystarcza * Umowa agencyjna na czas nieokreœlony spełnia kryterium stałoœci * Wzroœnie limit zwolnień dla wygranych w konkursach i nagród zwišzanych ze sprzedażš premiowš * Wœród sšdów nie ma zgody czy udział w konkursie jest œwiadczeniem dla organizatora * Nagrody w loteriach i wygrane w konkursach nie zwiększajš przychodu z działalnoœci gospodarczej * Sprzedaż karty uprawniajšcej do rabatu opodatkowana 23% stawkš VAT * Œniadania dla pracowników majš zwišzek z przychodami pracodawcy * Sprzedaż praw autorskich na potrzeby stworzenia reklamy to nie usługa kulturalna. Zapraszamy do subskrypcji. szczegóły

08-09-2017

Śniadanie podatkowe w Białymstoku na temat zmian w podatku dochodowym

W dniu 9 września w Białymstoku odbyło się śniadanie podatkowe organizowane przez Kancelarię JKDP. Tematem spotkania było omówienie planowanych zmian w podatku dochodowym od osób prawnych, które mają wejść w życie z początkiem 2018 r. W śniadaniu wzieło udział blisko 40 przedstawicieli podlaskich firm. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim osobom za udział w spotkaniu.

28-06-2017

Jerzy Kuprianowicz przedstawicielem PIT na spotkaniu Komitetu Fiskalnego przy ECTAA w Barcelonie

Jerzy Kuprianowicz - doradca podatkowy Kancelarii JKDP - reprezentował Polską Izbę Turystyki na spotkaniu członków Komitetu Fiskalnego przy ECTAA, które odbyło się w dniu 27.06.2017 r. w Barcelonie. Podczas spotkania uczestnicy debatowali na temat możliwych zmian w zasadach opodatkowania podatkiem VAT usług turystycznych. Rozmowie przysłuchiwał się przedstawiciel irlandzkiej firmy konsultingowej, która na zlecenie Komisji Europejskiej przygotowuje raport z analizy regulacji dotyczących opodatkowania podatkiem VAT usług turystycznych w poszczególnych państwach członkowskich, pod kątem konieczności wprowadzenia ewentualnych zmian w przepisach wspólnotowych.

02-06-2017

Jerzy Kuprianowicz prelegentem na śniadaniu podatkowym PIT

W dniu 30 maja b.r. Jerzy Kuprianowicz, na zaproszenie Polskiej Izby Turystyki, poprawadził śniadanie podatkowe dla członków Mazowieckiego Oddziału Izby, podczas którego zapoznał uczestników z głównymi zmianami w podatku VAT wprowadzonymi z dniem 1 stycznia 2017 r., przedstawił najnowsze interpretacje i orzecznictwo dotyczące opodatkowania branży turystycznej, a także poruszył kwestię rozliczania składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w kalkulacji VAT marża. szczegóły

10-04-2017

Zapraszamy do lektury kolejnego wydania newslettera pt. "Podatki w Marketingu"

W aktualnym wydaniu: VAT od posiłków dla pracowników nie zawsze do odliczenia * Dochodów z udostępniania praw do korzystania z wizerunku nie można rozliczyć w ramach firmy * Oklejenie samochodu treściami o charakterze reklamowym nie uprawnia do 100% odliczenia VAT * Płatnikiem podatku od nagród jest ten kto ponosi ich ciężar finansowy * Alkohol podczas spotkania biznesowego kreuje pozytywny wizerunek podatnika * Występ artystyczny podczas prezentacji produktu bez korzyści podatkowych * Bez elementu rywalizacji nie ma konkursu * Wydanie towarów w ramach usługi marketingowej podlega VAT * Zwrot kosztów opłaty rejestracyjnej za udział lekarza w konferencji nie korzysta ze zwolnienia z PIT. Zapraszamy do subskrypcji. szczegóły

16-01-2017

Zapraszamy do lektury kolejnego wydania newslettera pt. "Podatki w Marketingu"

W aktualnym wydaniu: * Przekazanie kontrahentom drobnych prezentów z logo podatnika to nie reprezentacja * Wydatki na otwarcie nowego zakładu produkcyjnego są kosztem podatkowym * Gratisowe towary nie kreują przychodu do opodatkowania * Przy zakupie kart Multisport przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT * Koszty noclegu oraz posiłku dla uczestników konferencji pomniejszają dochód organizatora * Dystrybucja kart PaySafeCard nie podlega opodatkowaniu VAT * Brak prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków na działalność społecznie użyteczną * Nabycie znaku towarowego zgłoszonego do Urzędu Patentowego nie wyklucza późniejszej amortyzacji. Zapraszamy do subskrypcji. szczegóły

04-11-2016

Kolejny komentarz Jerzego Kuprianowicza w gazecie Rzeczpospolita

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem prasowym opublikowanym w gazecie Rzeczpospolita pt. "Firmy turystyczne czekajš na prosty podatek VAT od zaliczek", w którym zamieszczony został komentarz Jerzego Kuprianowicza - doradcy podatkowego Kancelarii JKDP. szczegóły

24-10-2016

Kancelaria JKDP rozpoczęła emisję newslettera pt. "Marketing w podatkach"

W aktualnym wydaniu: * Wygrana przedsiębiorcy w konkursie opodatkowana na zasadach ogólnych * Emitent voucherów może odliczać VAT * Usługi zarządzania, administracji i marketingu centrum handlowego opodatkowane w miejscu położenia nieruchomości * Brak prawa do odliczenia podatku VAT z faktury marketingowej obejmującej wartość wydanych nagród * Płatnikiem 10% PIT jest zleceniodawca konkursu a nie agencja marketingowa * Wydanie towaru na rzecz uczestnika konkursu podlega opodatkowaniu VAT jako czynność odpłatna * Faktura za usługi franczyzowe wystawiona przez podmiot inny niż franczyzodawca nie daje prawa do odliczenia * Rabat neutralny podatkowo jeśli nie ma indywidualnego charakteru. Zapraszamy do subskrypcji. szczegóły

02-09-2016

Zapraszamy na szkolenie z procedury VAT marża dla biur podróży

W dniu 28.10.2016 r. (piątek) Kancelaria JKDP organizuje w Warszawie szkolenie na temat opodatkowania podatkiem VAT usług turystyki w szczególnej procedurze VAT marża. Szkolenie jest adresowane w szczególności do właścicieli biur podróży, pracowników działów finansowo-księgowych biur podróży oraz biur rachunkowych prowadzących rozliczenia podatkowe organizatorów turystyki. Serdecznie zapraszamy. szczegóły

13-05-2016

Polska Izba Turystyki wygrywa spór o opodatkowanie zaliczek

W dniu wczorajszym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok (sygn. III SA/Wa 1767/15) uchylający interpretację indywidualną wydaną na wniosek Izby, w której organ podatkowy uznał, iż zaliczka otrzymana przez podatnika przed wykonaniem usługi turystycznej opodatkowanej w systemie VAT marża rodzi obowiązek podatkowy. Polską Izbę Turystyki przed sądem reprezentował Jerzy Kuprianowicz - doradca podatkowy Kancelarii JKDP. Więcej na ten temat w opublikowanym w dniu wczorajszym na łamach dziennika Rzeczpospolita artykule prasowym. szczegóły

cofnij / dalej

Kontakt

szczegóły

Rozliczenia PIT

szczegóły

Newsletter

Partnerzy

Copyrights: JKDP Kancelaria Doradztwa Podatkowego Jerzy Kuprianowicz 2013