Kancelaria Doradztwa Podatkowego Jerzy Kuprianowicz

JKDP Kancelaria Doradztwa Podatkowego Jerzy Kuprianowicz
Krajowa Izba Doradców Podatkowych
 

Biuro rachunkowe - usługi księgowe

Usługi księgowe świadczone są przez biuro rachunkowe Podatkowo Joanna Kuprianowicz

Joanna Kuprianowicz - ukończyła z wyróżnieniem Finanse i Bankowość na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W 2010 r. uzyskała kwalifikacje zawodowe w obrębie zawodu księgowy (kod zawodu: 331301), natomiast w 2015 r. uzyskała kwalifikacje zawodowe w obrębie zawodu kierownik działu kadrowo-płacowego (kod zawodu: 121201). Joanna doświadczenie zawodowe zdobywała w działach finansowych takich firm jak Amadeus Polska Sp. z o.o. oraz TravelTainment Polska Sp. z o.o. Od 2012 r. związana z JKDP Kancelarią Doradztwa podatkowego Jerzy Kuprianowicz. Obecnie prowadzi własne biuro rachunkowe.

W zakres świadczonych usług wchodzą:

  1. prowadzenie ksiąg rachunkowych

  2. prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

  3. prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT

  4. prowadzenie innych ewidencji dla celów podatkowych

W ramach świadczonych usług księgowych biuro rachunkowe Podatkowo Joanna Kuprianowicz zapewnia również:

  1. wsparcie w kontaktach z organami podatkowymi

  2. szybki dostęp do dokumentów w postaci skanów

  3. kontakt z biurem: telefonicznie, e-mail oraz osobiście

  4. możliwość uzyskania dodatkowych raportów i zestawień według indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy

Oferta biura rachunkowego Podatkowowo Joanna Kuprianowicz skierowana jest głównie do małych i średnich podmiotów gospodarczych. Obsługujemy spółki prawa handlowego (osobowe i kapitałowe), spółki cywilne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Księgi rachunkowe: zakładanie i prowadzenie ksiąg rachunkowych, opracowanie zasad polityki rachunkowości, prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT, prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych GUS, sporządzanie sprawozdań do Narodowego Banku Polskiego, sporządzanie i elektroniczne przesyłanie deklaracji i raportów do ZUS, prowadzenie dokumentacji pracowniczej, reprezentowanie przed organami skarbowymi oraz ZUS, uczestniczenie w kontrolach podatkowych, bieżące informowanie Klienta o przepisach podatkowych oraz ich zmianach.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów: prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT, prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i ewidencji wyposażenia, ustalanie zaliczek na podatek dochodowy, sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych, sporządzanie sprawozdań statystycznych, sporządzanie i elektroniczne przesyłanie deklaracji i raportów do ZUS, prowadzenie dokumentacji pracowniczej, reprezentowanie przed organami skarbowymi oraz ZUS, uczestniczenie w kontrolach podatkowych, bieżące informowanie Klienta o przepisach podatkowych oraz ich zmianach.

Dla firm rozpoczynających działalność biuro rachunkowe Podatkowo Joanna Kuprianowicz oferuje, w ramach umowy na usługi księgowe, bezpłatne przygotowanie i złożenie dokumentów rejestracyjnych firmy.

Dane kontaktowe do biura rachunkowego:
Podatkowo Joanna Kuprianowicz
ul. Hetmańska 79 lok. 1
15-727 Białystok
Tel.: 500-186-056
E-mail: joanna.kuprianowicz@podatkowobiuro.pl
www.podatkowobiuro.pl

Podatkowo Joanna Kuprianowicz
ul. Hetmańska 79 lok. 1
15-727 Białystok
Tel.: 500-186-056
@: joanna.kuprianowicz@podatkowobiuro.pl

Kontakt

szczegóły

Rozliczenia PIT

szczegóły

Newsletter

Partnerzy

Copyrights: JKDP Kancelaria Doradztwa Podatkowego Jerzy Kuprianowicz 2013