Kancelaria Doradztwa Podatkowego Jerzy Kuprianowicz

JKDP Kancelaria Doradztwa Podatkowego Jerzy Kuprianowicz
Krajowa Izba Doradców Podatkowych
 

Zakres usług świadczonych przez kancelarię obejmuje m.in.:

  1. bieżące doradztwo podatkowe w zakresie rozliczeń w podatku PIT, CIT, VAT, PCC, podatku od nieruchomości oraz w zakresie procedury podatkowej

  2. udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych, celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami

  3. prowadzenie ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz innych ewidencji do celów podatkowych (w tym pomoc w rozpoczęciu działalności i w wyborze optymalnego sposobu opodatkowania)

  4. sporządzanie deklaracji, zeznań podatkowych oraz wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego

  5. reprezentowanie podatników w trakcie kontroli i postępowań podatkowych oraz postępowań przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym

  6. optymalizacja obciążeń podatkowych w prowadzonej działalności gospodarczej (bieżącej i inwestycyjnej)

  7. doradztwo w procesie akwizycji oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw (nabycia, fuzje, aporty, likwidacje)

  8. przeprowadzanie przeglądów rozliczeń podatkowych oraz przeglądów typu tax due diligence w celu identyfikacji ryzyk podatkowych oraz ewentualnych możliwości optymalizacyjnych

  9. prowadzenie szkoleń z zakresu prawa podatkowego

Kontakt

szczegóły

Rozliczenia PIT

szczegóły

Newsletter

Partnerzy

Copyrights: JKDP Kancelaria Doradztwa Podatkowego Jerzy Kuprianowicz 2013