Kancelaria Doradztwa Podatkowego Jerzy Kuprianowicz

JKDP Kancelaria Doradztwa Podatkowego Jerzy Kuprianowicz
Krajowa Izba Doradców Podatkowych
 

Zasady rejestrowania korekt - sprzedaż na kasie fiskalnej
(autor: Jerzy Kuprianowicz - doradca podatkowy nr wpisu 11980; data dodania: 2013-11-15)

W dniu 1 kwietnia 2013 r. weszło w życie nowe Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14.03.2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r. poz. 363), które ze względu na przepisy przejściowe powinno zostać wdrożone przez podatników do dnia 30 września 2013 r.

Nowe rozporządzenie określa szczegółowe wymogi prowadzenia ewidencji korekt sprzedaży fiskalnej, przy czym zasady prowadzenia takich ewidencji zróżnicowano w zależności od przyczyn korekty.

W przypadku zwrotów towarów i uznanych reklamacji towarów i usług, które skutkują zwrotem całości lub części należności ewidencja powinna zawierać m.in.:

W przypadku wystąpienia oczywistej pomyłki w ewidencji fiskalnej podatnik zobowiązany jest niezwłocznie dokonać jej korekty przez ujęcie w odrębnej ewidencji, zawierającej:

Poniżej przedstawione zostały fragmenty przykładowych interpretacji indywidualnych wydanych przez organy podatkowe dotyczących sposobu dokumentowania zwrotów towarów i reklamacji towarów i usług czy też oczywistych pomyłek

„(…) ewidencje zwrotów i korekt, protokoły zwrotu towarów, paragony odbierane od klienta (zwrot towaru/usługi, wystawienie faktury) mogą być przechowywane w formie elektronicznej i udostępniane organom podatkowym w tej formie, a tym samym nie musza być przechowywane w formie papierowej” – interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 31.07.2013 r. (sygn. IPPP2/443-475/13-2/RR).

„przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie uzależniają pomniejszenia obrotu o kwoty odpowiadające wartości zwróconych towarów od posiadania przez podatnika oryginału paragonu fiskalnego, potwierdzającego zakup towaru. Dowodzenie zwrotu towaru, będącego podstawą dokonania korekty, na podstawie innych dokumentów aniżeli paragon fiskalny nie stoi w sprzeczności z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa podatkowego” – interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 11.07.2013 r. (sygn. IBPP3/443-484/13/KG).

„z uwagi na obowiązujące w Spółce procedury zwrotu towaru, posiadane w Spółce dokumenty, w szczególności podpisane przez Klienta oświadczenie, że towar będący przedmiotem zwrotu został przezeń zakupiony w sklepie Spółki stanowią wiarygodne dowody potwierdzające fakt zwrotu lub reklamacji towaru w sytuacji braku oryginału paragonu fiskalnego. W związku z tym Wnioskodawca jest uprawniony do dokonania korekty, tj. pomniejszenia obrotu oraz podatku należnego, na podstawie ww. dowodów, bez konieczności posiadania przez klienta paragonu.” – interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16.08.2013 r. (sygn. IPPP2/443-524/13-2/MAO)


Zapraszamy na szkolenia/spotkania organizowane przez Kancelarię JKDP:
Procedura VAT marża - rozliczenia podatkowe biur podróży w praktyce" organizowane w Warszawie w dniu 27.02.2019 r.

Kontakt

szczegóły

Rozliczenia PIT

szczegóły

Newsletter

Partnerzy

Copyrights: JKDP Kancelaria Doradztwa Podatkowego Jerzy Kuprianowicz 2013